Zwierzęta to organizmy cudzożywne wielokomórkowe. Największymi zwierzętami są kręgowce, które mają kręgosłup kostny lub chrzęstny i który to stanowi podstawę ich szkieletu. Kręgowce stanowią zaledwie 3% gatunków zwierząt, natomiast reszta czyli 97% to zwierzęta bezkręgowe, które nie posiadają kręgosłupa. Zwierzęta odżywiają się heterotroficznie, czyli jedzą pokarm pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wszystkie zwierzęta odbierają bodźce zewnętrzne za pomocą receptorów i reagują na nie odruchami. Najstarsze znaleziska kopalne zwierząt pochodzą z proterozoiku.

Zwierzęta w Polsce


Liczba gatunków ssaków stwierdzonych w stanie dzikim na terenie Polski w czasach historycznych wynosi 114.

Liczba gatunków ptaków występujących w Polsce wynosi około 435.

Liczba gatunków gadów występujących w Polsce wynosi 9.

Liczba gatunków płazów występujących w Polsce wynosi 18.Działy serwisu